ศึกษาต่อระดับมัธยม

ศึกษาต่อระดับมัธยมในประเทศอังกฤษ

Vision UK Education Centre มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำกับน้องๆที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย ในประเทศอังกฤษ

เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยทาง Vision UK มีประสบการณ์ในการจัดส่งนักเรียนไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษมานานปี ซึ่งแต่ละปี ก็จะมีนักเรียนไปศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น – ตอนปลาย เป็นจำนวนมาก ทำให้ท่านผู้ปกครอง สามารถให้ความไว้วางใจกับ Vision UK ได้ซึ่งจะเห็นได้จากตัวอย่างนักเรียนที่เคยไปกับเราดังรายชื่อต่อไปนี้

sherborne-abbey

OUR MISSION

 • ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทางบริษัทได้ส่งนักเรียนศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่มีศักยภาพตรงกับเป้าหมายและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง
 • เราเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาของประเทศอังกฤษ ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่สนใจ
 • ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมดูแลช่วยเหลือท่านในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • จัดทำ Summer Course ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย สำหรับน้องๆ ที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ

OUR PROMISE

 • • บริการให้คำปรึกษาและช่วยคัดเลือกสถาบันให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในเรื่องการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ โดยไม่มีค่าบริการ
 • • ให้ความดูแลในการสมัครเข้าเรียน
 • • ให้คำแนะนำในการทำวีซ่านักเรียน ทั้งเรื่องเอกสาร และดำเนินการขอวีซ่าให้กับนักเรียน โดยไม่มีค่าบริการ
 • • บริการจองตั๋วเครื่องบิน
 • • บริการจัดทำประกันการเดินทางให้กับนักเรียน
 • • ดูแลเรื่องรถรับส่งของนักเรียนในการเดินทางจากสนามบินไปยังโรงเรียน
 • • บริการจัด Program Summer ระยะสั้น ให้แก่สถาบันที่สนใจ
 • • ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ

Our Students

นักเรียนที่เดินไปศึกษาต่อระดับมัธยมที่ประเทศอังกฤษกับ Vision UK

นายธนานันท์ ตั้งวงศ์ศิริ น้องแบงค์
นายธนานันท์ ตั้งวงศ์ศิริ น้องแบงค์

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ IB (The International Baccalaureate  Diploma) โรงเรียน King Edward’s School

นายณัฐพล  ครองพาณิชย์ น้องณัฐ
นายณัฐพล  ครองพาณิชย์ น้องณัฐ

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ   A1 Level ( Advanced  Level)  โรงเรียน St. Lawrence College

นายชาญศิริ กองพัฒน์พาณิชย์ น้องโปร
นายชาญศิริ กองพัฒน์พาณิชย์ น้องโปร

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ GCSE (General Certificate of Secondary Education) โรงเรียน International College Sherborne School

นายกัญจฏ์ชนก  วชิรเขื่อนขันธ์  น้องมาร์ค
นายกัญจฏ์ชนก  วชิรเขื่อนขันธ์  น้องมาร์ค

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ A Level ( Advanced Level) ที่ Ackworth School

ด.ช. เอกราช  กิตติรวีโชติ น้องโอ
ด.ช. เอกราช  กิตติรวีโชติ น้องโอ

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ GCSE (General Certificate of Secondary Education) โรงเรียน International College Sherborne School

ด.ช. สาริทธิ์  พงศ์ทรัพย์เจริญ  น้องโซ่
ด.ช. สาริทธิ์  พงศ์ทรัพย์เจริญ  น้องโซ่

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ CEFR (TheCommon European Framework of Reference)โรงเรียน Bedford School

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์  น้องแบงค์
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์  น้องแบงค์

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ IB (The International Baccalaureate  Diploma) โรงเรียน King Edward’s School

นางสาวณัฐรุตจา  กิตติพิบูลย์  น้องนัตตี้
นางสาวณัฐรุตจา  กิตติพิบูลย์  น้องนัตตี้

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับ  A2 Level ( Advanced  Level)  โรงเรียน Prior’s Field School

สนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยม

สนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมสนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมสนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมสนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมสนใจสมัครศึกษาต่อระดับมัธยม

ติดต่อเรา