Vision UK

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

1. ภูมิประเทศและที่ตั้ง
ประเทศสหราชอาณาจักร (The United Kingdom) หรือที่รู้จักกันดีในนามของประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และความเจริญทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ศูนย์รวมแหล่งวัฒนธรรม อุตสาหกรรม และการศึกษา เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติต่างวัฒนธรรม พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย พื้นที่ของประเทศประกอบไปด้วย 2 เกาะขนาดใหญ่ คือ เกาะใหญ่ (The Great Britain) ซึ่งหมายถึงเกาะใหญ่ของอังกฤษ ที่รวมอาณาเขตของอังกฤษ (England) เวลส์ (Wales) และสก็อตแลนด์ (Scotland) ไว้ด้วยกัน และเกาะไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) พื้นที่โดยรวมของประเทศประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีกรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศ

2. สภาพภูมิอากาศ
ภูมิประเทศของเกรท บริเทน (Great Britain) เป็นประเทศที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาว มีความชื้นสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง อากาศทางตอนเหนือจะสูงกว่าอากาศทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาคตะวันออก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 5 องศาเซลเซียสและสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส

3. ฤดูกาล มีทั้งหมด 4 ฤดู คือ

 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เดือนมีนาคม-พฤษภาคมอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก บางวันอากาศอบอุ่น มีแสงแดดจัดใน ตอนเช้า และเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นหนาวเย็นหรือ ฝนตกในช่วงบ่าย
 • ฤดูร้อน (Summer) เดือนมิถุนายน-สิงหาคมอากาศ ส่วนใหญ่จะอบอุ่นและแสงแดดจัดจ้า
 • - ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) เดือนกันยายน-พฤศจิกายน อากาศจะเย็นขึ้นเรื่อย ๆใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีสวยงามและร่วงหล่น
 • - ฤดูหนาว (Winter) เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์อากาศช่วงนี้ จะหนาวมากที่สุด มีหิมะตกในบางพื้นที่กลางคืนจะยาวกว่า กลางวันและมืดเร็วกว่าปกติ

4. เวลา
ประเทศอังกฤษมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม และช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ปลายเดือนมีนาคม

5. ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนในประเทศไทย แต่จะใช้ปลั๊กไฟ 3 ขา ซึ่งต่างจากบ้านเรา หากต้องการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปด้วย ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้า 3 ขา ดังในรูปภาพไปด้วย โดยแนะนำให้นำปลั๊กสามตาไปด้วยเพื่อต่อพ่วงเพื่อที่จะสามารถใช้ชารจ์ไฟฟ้าได้หลายอย่างในครั้งเดียวกัน
6.น้ำประปา
การประปาของสหราชอาชอาณาจักรมีระบบการทำน้ำประปาที่สะอาดมาก ซึ่งเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านการกรองได้ โดยนักเรียนสามารถดื่มได้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น ส่วนน้ำร้อนนั้นไม่ควรดื่ม เพราะมีการเติมสารเคมี

7. ระบบเงินตรา
สหราชอาณาจักรใช้สกุลเงิน ปอนด์(Pound) เป็นหน่วยเงินประจำประเทศ สกุลเงินแบ่งออกเป็นธนบัตรทั้งหมด 4 ชนิด คือ ธนบัตรใบละ 5,10, 20 และ 50 ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 2 และ 1 ปอนด์ และ 50, 20, 10, 5, 2 และ 1 เพนนี นักเรียนสามารถแลกเงินได้ที่ธนาคารทั่วไปหรือสถานที่รับแลกเงินที่เรียกว่า bureau de change เช่น Thomas Cook, American Express, Chequepointและ Exchange International นอกจากนั้นในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ เช่น แฮร์รอดส์ หรือมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ จะมีเคาน์เตอร์แลกเงินด้วย โดยควรสอบถามอัตราแลกเงินจากธนาคารต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราที่ดีที่สุด เวลาทำการของธนาคารคือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 15.30 น. มีบางแห่งที่ปิดเวลา 17.00 น. เช่น บางสาขาของธนาคาร Bank of Scotland และบางแห่งเปิดทำการในวันเสาร์ด้วยตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น. คือ Nat West

8. การติดต่อสื่อสาร
ที่ทำการไปรษณีย์ เวลาทำการมักเปิดตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. และในวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. แต่ที่ทำการที่ Trafalgar Square เลขที่ 24 William IV Street, WC2 ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ Trafalgar Square เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 20.00น. ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ สามารถหาซื้อแสตมป์สะสมที่จัดทำขึ้นตามเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงคริสต์มาสได้
แสตมป์ทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามที่ทำการไปรษณีย์และร้านขายหนังสือพิมพ์ จดหมายในประเทศติดแสตมป์ 32 เพนซ์จะส่งถึงวันรุ่งขึ้น ถ้าต้องการส่งกลับมาประเทศไทย 67 เพนซ์สำหรับจดหมาย (ราคาต่ำสุด)
ราคาและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถหาได้จาก http://www.royalmail.com/portal/rm
ตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบเก่ามีตั้งอยู่ริมถนนทั่วไป ส่วนตู้แบบใหม่สีแดงเหมือนกันแต่ขนาดเล็กกว่าจะอยู่กับผนังตึก

โทรศัพท์

 • อัตราค่าโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ การโทรศัพท์ออกนอกประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ ประหยัดคือตั้งแต่เวลา 18.00 - 08.00 น. สอบถามค่าบริการอีกครั้งด้วยการหมุนไปที่หมายเลข 155 หากโทรศัพท์โดยผ่านโอเปอเรเตอร์ต้องเสียค่าบริการมากกว่าโทรโดยตรง
 • หากจะโทรศัพท์มาประเทศไทยด้วยโทรศัพท์สาธารณะต้องหมุน : 00+66+รหัสเมือง+หมายเลขที่ต้องการ เช่น โทรมาที่กรุงเทพฯ หมายเลข 02-2612500 ต้องหมุน 00-66-2-2612500 เป็นต้น
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ผ่านโอเปอเรเตอร์ไทยเพื่อเรียกเก็บเงินปลายทางคือ 0800 89 0066 สำหรับผู้ที่ มีความประสงค์จะโทรศัพท์จากประเทศไทยไปลอนดอน สามารถทำได้โดยกดรหัส 001 44 20 หรือ 001 44 181

โทรศัพท์มือถือ

 • ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมเนื่องจากสามารถพกพาได้สะดวก นักเรียนนำโทรศัพท์จากเมืองไทยไปใช้ประเทศอังกฤษได้ (ยกเว้นโทรศัพท์ในระบบ CDMA)
 • หลายเครือข่ายโทรศัพท์มีให้เลือกใช้ ทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Vodafone, Orange และผู้ให้บริการระหว่างประเทศในราคาประหยัด เช่น Lebara
 • ซิมการ์ดสามารถหาซื้อได้ที่สนามบินหรือร้านโทรศัพท์มือถือทั่วไป
 • การเติมเงิน สามารถซื้อบัตรเติมเงินได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป

9. ควร – ไม่ควรในอังกฤษ

 • ควรกล่าวคำนำหน้าชื่อ เช่น มิสเตอร์ มิส มิสซิส ทุกครั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติคนอังกฤษที่เราเพิ่งรู้จัก
 • หากพบเห็นพวกพั้งค์หรือวัยรุ่นที่แต่งกายแปลกประหลาด อย่าถ่ายรูป พวกเขาโดยพลการ อาจเกิดเรื่องราวขึ้นได้
 • คนอังกฤษรักสัตว์มาก โดยเฉพาะสุนัขและม้า ดังนั้นอย่าเผลอแสดงเอ็นดูอย่างรุนแรงกับสัตว์ มิฉะนั้นอาจถูกพลเมืองดีแจ้งตำรวจจับได้โดยง่าย
 • ชาวอังกฤษไม่นิยมส่งเสียงดัง และต้องเข้าคิวเสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วรถไฟ การซื้ออาหาร การขึ้นรถประจำทาง หรืออื่นๆ การแซงคิวถือเป็นมารยาทที่ไม่สุภาพ
 • ควรกล่าวคำสุภาพ Please / Sorry และ Thank you เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสและเป็นสิ่งจำเป็น
 • การยืนขวางทางเป็นการไม่สุภาพเช่นกัน หากต้องการพูดคุยกัน ไม่ควรยืนขวางทางบริเวณประตูทางเข้าออก หรือบริเวณทางเท้าที่ขวางทางสัญจร
 • หากนักเรียนใช้บริการ Tube หรือ Underground ใน Londonเมื่อจะขึ้นลงบันไดเลื่อน ถ้าต้องการยืน (โดยไม่เดินบันไดขึ้นด้วยตนเอง) “ยืนด้านขวา“ (Stand on the Right) ด้านซ้ายจะใช้เฉพาะผู้ที่รีบ และต้องการเดิน ทั้งขึ้นหรือลงบันได

10. ข้อควรระวังในการเดินทางท่องเที่ยวในอังกฤษ

 • แม้คนอังกฤษจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดชาติหนึ่งของโลก แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มีคนมากหน้าหลายตาเข้าไปทำกินในอังกฤษทำให้นักท่องเที่ยวต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 • ในที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ย่านท่องเที่ยวหรือย่านช้อปปิ้ง ควรระวังนักล้วงกระเป๋าหรือวิ่งราว หากเลือกซื้อของหรือลองเสื้อผ้าก็ไม่ควรวางข้าวของสัมภาระทิ้งไว้
 • ช่วงเวลากลางคืนไม่ควรใส่เครื่องประดับมีค่าและผู้หญิงไม่ควรโดยสารรถไฟใต้ดินแต่ลำพังในยามวิกาล รวมทั้งไม่ควรไปเดินเล่นในสวนสาธารณะที่มีอยู่มากมาย
 • การพกพาอาวุธเพื่อป้องกันตัว อาทิ มีด ปืนไฟฟ้า หรือปืนพกเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนที่จะเจอผู้ร้ายคนพกอาจถูกจับเสียเองก่อน และโทษก็สูงมากด้วย
 • ร้านค้าโดยเฉพาะร้านขายของที่ระลึกและร้านขายอาหารในแหล่งท่องเที่ยวบางร้าน อาจโก่งราคาจนเกินจริง ควรเลือกร้านที่มีเมนูพร้อมราคาติดไว้ที่หน้าร้าน แม้แต่น้ำอัดลมแบบกระป๋องก็อาจมีการถูกโก่งราคาได้ ควรสอบถามราคาให้ แน่ใจเสียก่อน หรือซื้อจากร้านที่ติดราคาแน่นอน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือคอนวีเนียนสโตร์
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ควรรีบแจ้งตำรวจ ซึ่งมีรักษาการณ์อยู่ให้เห็นทุกหนแห่งทั้งตำรวจเดินเท้าและตำรวจขี่ม้าโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งที่มีคนพลุกพล่านนั้น มีตำรวจเดินตรวจตราอยู่ตลอดเวลา
Copyright 2011 @ All Righted Reserved.
Vision UK Education Centre K.S.L.Tower 14 Floor 503/22 Sri-Ayudhaya Road, Phayathai
Rajthavee Bangkok 10400 Thailand Tel: (0) 2642 6261 – 3 Fax: (0) 2642 6146